Home Despre noi

  Fundatia “PARINTI PENTRU COPII” este organizatie neguvernamentala si non-profit, persoana juridica româna, de drept privat, apolitica si independenta, înfiintata în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr.246/2005.

  Scopul Fundatiei îl constituie promovarea drepturilor si interesului superior ale copilului, sustinerea familiei si a complementaritatii mamei si a tatalui in universul copilului, sustinerea solutionarii pe calea medierii a disputelor parentale, popularizarea exercitarii autoritatii parintesti in comun de cei doi parinti si a sarbatorilor dedicate parintilor, copilului si familiei.

  Obiectivele Fundatiei, în vederea realizarii scopului ei, sunt urmatoarele:

- optimizarea cadrului normativ privind sustinerea familiei, protectia copilului, combaterea discriminarii si promovarea incluziunii sociale;
- promovarea sarbatorilor dedicate copilului, parintilor si familiei: Ziua Nationala a Copilului, Ziua Nationala a Mamei, Ziua Nationala a Tatalui, Ziua Internationala a Familiei;
- combaterea violentei in familie si prevenirea abandonului scolar, a abuzului si a exploatarii, sub diverse forme, a copilului;
- sustinerea copiilor cu rezultate deosebite in diferite domenii;
- facilitarea solutionarii cu celeritate a cazurilor grave in care sunt implicati copii si parinti aflati in dificultate, inclusiv asistarea familiilor monoparentale vulnerabile;
- organizarea unor evenimente dedicate familiilor care inregistreaza nasteri multiple, inclusiv prin sustinerea unui festival anual al multipletilor,
- sustinerea unor proiecte privind cresterea natalitatii, implicarea ambilor parinti in cresterea si educarea copilului inca din primii doi ani de viata, modernizarea cadrului legal privind concediul parental si asigurarile sociale;
- combaterea discriminarii de orice tip din societatea romaneasca, cu precadere a discriminarii de gen;
- organizarea unor campanii de informare, pe teme de sanatate, educatie, drepturile omului, advocacy, ecologie.
- intreprinderea de actiuni caritabile pentru parinti, copii, familii sau comunitati aflate in dificultate;
- popularizarea bunelor practici parentale in societate;
- constituirea in comunitatile locale a unor comitete dedicate protectiei copilului si sustinerii familiei, cu implicarea autoritatilor locale si a tuturor actorilor dezvoltarii locale, inclusiv scoala, biserica, mediul neguvernamental;
- promovarea si întretinerea colaborarii în plan stiintific si practic cu alte fundatii si asociatii cu obiect de activitate asemanator, din tara si din strainatate;
- organizarea de evenimente, seminarii, conferinte, intalniri formale si informale cu privire la activitatile si scopul Fundatiei;
- colaborarea stiintificã cu toate tipurile de forme asociative, în vederea eficientizarii activitatii acestora;
- acordarea de burse.